• Càrrecs
 • >
 • [hiring-freelance] Tècnic/a esportiu

[hiring-freelance] Tècnic/a esportiu

 • Autònom
 • Temps parcial
 • 08018, Barcelona, Barcelona, Espanya

Liderar i coordinar la nova Àrea d’Esport de Fundació Joia que esta dirigida a joves i adults amb problemàtica de salut mental, a través, tant de propostes pròpies d’activitats esportives, com de projectes i col·laboracions que ja estan en curs, per a la seva preparació i impartició, i sempre amb una mirada transversal.

REQUISITS

 • Experiència mínima d'1 any en lloc igual o similar.
 • Grau en ciències de l'activitat física i de l'esport, TAFAD o similar.
 • Experiència en desenvolupament i execució de plans esportius.
 • Bon nivell d'aptitud esportiva i física.
 • Vocació pedagògica.
 • Coneixements en matèria sanitària i de prevenció de riscos.
 • Experiència i coneixements del col.lectiu de salut mental.
 • Sensibilitat davant de les diferents capacitats i ritmes de progrés.
 • Capacitat per motivar.
 • Habilitats comunicatives, aptitud per a la planificació i gestió del temps.
 • Domini d’Excel, paquet Office, Gmail i Drive.

TASQUES

 • Creació i desenvolupament del programa anual i transversal a tots els serveis de joves i adults de les activitats d'esport amb organitzacions col.laboradores, en coordinació amb l'àrea de RSC i D&I.
 • Desenvolupar les classes i activitats esportives de matí i tarda a instal·lacions externes de la Fundació Joia.
 • Organització i lideratge d'activitats esportives de referència a Fundació Joia en coordinació amb l'àrea de RSC i D&I quan sigui necessari.
 • Gestió de les inscripcions a les diferents activitats organitzades, segons places disponibles.
 • Presentació de l'àrea d'Esport en els diferents recursos i serveis interns i externs, i derivants.
 • Col.laboració activa amb l'àrea de Comunicació per facilitar la promoció i visualització de les activitats realitzades a xarxes i web corporatiu.
 • Seguiment d'indicadors i informe de KPI's.
 • Altres tasques vinculades amb aquesta posició.

CONDICIONS

 • Data d'incorporació: Setembre 2023
 • Jornada: 20-25 h/setmana, a concretar segons proposta
 • Tipus de contracte: Freelance
 • Remuneració: Tarifa a acordar segons experiència i condicions